MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI "SPECJAL"

Statut
Deklaracja członkowska
Punkty konsultacyjne
Aktualności
Seminaria, szkolenia, konferencje
Strona startowa
Zebrania
Grupy zawodowe
Umowa o zarządzanie
Składki
Konto bankowe
REGON i NIP
Kontakt
      

Mazowieckie Stowarzyszenie
Gospodarki Nieruchomościami
"SPECJAL"

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy różnych grup zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz polityką energetyczną.
Zostało powołane do życia w dniu 26 maja 2009 roku przez 17 członków założycieli.
 


Mazowieckie Stowarzyszenie Gospodarki Nieruchomościami SPECJAL zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 24 listopada 2009 roku pod pozycją numer 0000341263 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 00-458 Warszawa, ul. Czerniakowska 100. 

Zarząd Stowarzyszenia „SPECJAL” składa się z pięciu członków:


1. Prezes –
Ryszard Stanisław Niedźwiecki;
2. Wiceprezes – Edward Borek,
od 2013
Janusz Łagowski;
3. Wiceprezes – Krzysztof Leszczyński,
od 2013 Stanisława Dmitroca-Wilkos,
od 2015
Regina Rzepka;
4. Sekretarz – Jerzy Lubomirski;
5. Skarbnik –
Stefania Bronisława Rybka.


Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

1. Przewodniczący – Władysław Janusz Mikitiuk,
od 2013 
Elżbieta Derbanowicz ;
2. Członek – Wojciech Piotr Rak;
3. Członek – Stanisława Dimitroca-Wilkos,
od 2013 Władysław Janusz Mikitiuk


Do Stowarzyszenia mogą należeć licencjonowani zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, architekci, urbaniści, kosztorysanci, księgowi oraz osoby wykonujące inwentaryzacje, audyty energetyczne, a także inne grupy zawodowe, których działalność związana jest z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami oraz polityką energetyczną.

Celem nowo powstałego Stowarzyszenia jest pomaganie i wspieranie  działalności tych grup zawodowych. Właściciele nieruchomości również mogą należeć do Stowarzyszenia.

Ideą przewodnią powstałego Stowarzyszenia jest skupienie w jednym miejscu wszystkich grup zawodowych związanych z gospodarką nieruchomościami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników ekonomicznych, energetycznych i w dziedzinie ochrony środowiska.

Stowarzyszenie będzie prowadziło spotkania, seminaria i poradnie. Chętni będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy i otrzymać informacje na interesujące ich pytania w zakresie szeroko pojętego zarządzania nieruchomościami.

Osoby chcące zapisać się do Stowarzyszenia proszone są o wypełnienie deklaracji, znajdującej się w zakładce "Deklaracja członkowska" i przesłanie jej do Zarządu Stowarzyszenia „SPECJAL”.Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!
Kontakt e-mailowy: msgn-specjal@wp.pl
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja