MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI "SPECJAL"

Strona startowa
Statut
Deklaracja członkowska
Punkty konsultacyjne
Aktualności
Seminaria, szkolenia, konferencje
Zebrania
Grupy zawodowe
Umowa o zarządzanie
Składki
Konto bankowe
REGON i NIP
Kontakt

Na tarasie restauracji

Restauracja hotel Poświętne
Obecna tylko część Członków
X-lecie Stowarzyszenia

Walne zebranie 10.06.2019
PROGRAM POBYTU

Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami
"
SPECJAL”
08.06.2019 - 10.06.2019
(sobota, niedziela i poniedziałek)
Hotel "Poświętne" w Płońsku Centrum Konferencyjne
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne
Poświętne, ul. Sienkiewicza 11/13
09-100 Płońsk

 

Uroczystości X- lecia MSGN - ”SPECJAL” - SOBOTA 08.06.2019

 

 

 

 

GODZINY

PROGRAM

 

 

 

16.00

 

Zakwaterowanie w hotelu ARiMR

 

 

 

 

 

18.00 – 24.00

 

Uroczysta kolacja w restauracji hotelowej

 

 

 

 

WALNE ZEBRANIE, Zajęcia integracyjne - NIEDZIELA 09.06.2019

 

 

 

 

GODZINY

PROGRAM

 

 

 

 

08.00 – 08.30

 

 

Śniadanie, stół szwedzki

 

 

 

 

08.30 – 11.30

 

Walne Zebranie Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”

 

 

 

 

11.30 - 15.00

 

 

Wyjazd autokarem na spływ kajakowy na trasie Bolęcin-Joniec

 

 

 

15.00 - 16.00

 

Obiad serwowany w Idzikowicach

 

 

 

 

 

16.00 – 18.00

 

 

Praktyczny sposób kompleksowego zarządzania - stadnina koni, usługi agroturystyczne w Idzikowicach.

 

 

 

 

 

18.00 – 22.00

 

 

Kolacja przy ognisku z grillem

 

 

 

 

22.00

 

 

Powrót autokarem na nocleg w hotelu ARiMR

 

 

 

 

 

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL”
z Warszawy
zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie w Centrum Konferencyjnym

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne, ul. Sienkiewicza 11/13

w Płońsku

w dniu 10.06.2019 r. od godz. 09.00 do godz.17.00

Zarządców nieruchomości, Członków Zarządów wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz Właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

Temat szkolenia: rozliczanie i minimalizacja kosztów za media (wodę, ogrzewanie), bezpieczeństwo, obowiązkowe przeglądy budowlane, wykorzystanie nieruchomości wspólnych w celu pozyskiwania pożytków, kredyty unijne, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i itd.

Podczas szkolenia będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

W trakcie szkolenia będzie można wziąć udział w konkursach z nagrodami.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, drobne upominki, ciepłe napoje, słodycze oraz kanapki podczas przerwy na herbatę, kawę. Istnieje możliwość skorzystania z obiadu w restauracji w cenie od 12 zł.

Udział w szkoleniu należy zgłosić do dnia 06.06.2019 (czwartek)

e-mailem na adres:

msgn-specjal@wp.pl

podając: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu

Dodatkowe informacje: telefon +48 602 881 831 – Ryszard Niedźwiecki

Szczegółowy program szkolenia poniżej i na stronie internetowej:

www.msgn-specjal.pl.tl

 

SZKOLENIE – PONIEDZIAŁEK 10.06.2019

 

 

GODZINY

PROGRAM

 

 

09.00 – 09.15

 

Rejestracja uczestników, poranna kawa

 

09.15 – 09.30

 

Dariusz Cekus - Cedar-Pol, nowoczesne wiaty śmietnikowe i tablice ogłoszeniowe.

 

 

09.30 – 10.00

 

Piotr Pacuła - BWT Polska Sp. z o.o., BWT Bardzo Wyjątkowa Technologia uzdatniania wody.

 

 

10.00 – 11.00

 

Andrzej Zych – BMETERS, jak efektywnie obniżać koszty eksploatacyjne we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych: zminimalizować straty wody, oraz zużycie ciepła.

 

11.00 – 11.10

 

 

Rafał Malec - Ramo Polska Sp. z o.o., obowiązkowe, kompleksowe przeglądy budynków czyli elektryczny, budowlany, kominiarski, gazowy oraz wykonanie, projektowanie modernizacja instalacji odgromowej.

 

 

11.10 – 11.35

 

Przerwa na kawę, kanapki, ciastka

 

 

 

11.35 – 12.05

 

Adam Abramczyk – Caparol Polska Sp. z o.o., przegląd produktów i systemów Caparol.

 

12.05 – 12.35

 

Krzysztof Pielech - TERMOCENT Sp. z o.o.,TERMOGRAM - czyli jak nie dać się oszukać. Studium 3500 przypadków.

 

 

12.35 – 13.00

 

Marzena Kowalczyk - CT Service SA, odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 

 

13.00 – 13.20

 

Tomasz Makowski - IMI Hydronic Engineering, efektywność energetyczna budynków w aspekcie nowych rozwiązań firmy IMI Hydronic Engineering w zakresie równoważenia i regulacji i instalacji HVAC.

 

 

 

13.20 – 14.20

 

Obiad serwowany

Przerwa na kawę, kanapki, ciastka

konsultacje

 

 

14.20 – 15.00

 

Paweł Ołubek - Getin Noble Bank SA, wsparcie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ze środki RPO Woj. Mazowieckiego w ofercie Getin Noble Bank.

 

 

15.00 – 15.15

 

Sabina AugustynowiczAdministrator i Menedżer Nieruchomości, informacje o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych.

 

 

15.15 – 15.45

 

Jacek Rydzewski - Grupa Techniczna CODI, nowa generacja domofonów we współpracy z siecią GSM.

 

 

 

15.45 – 16.15

 

 

Konrad Krakowiak - Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o., zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem budynku wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej oraz komunalnego w odniesieniu do likwidacji szkód majątkowych-osobowych.

 

 

 

16.15 – 16.45

 

Jan Brykczyński, Paweł Gładyś SOUVRE INTERNATIONALE - SOUVRE POLSKA, nowy wymiar marketingu społecznościowego w Europie.

 

 

16.45 – 17.00

 

Ryszard Niedźwiecki – ALOKUS-RYN Ryszard Niedźwiecki, jak powstaje wspólnota mieszkaniowa w zasobach spółdzielczych, pożytki z nieruchomości wspólnej.

 

 

17.00

 

Podsumowanie, losowanie nagród, zakończenie szkolenia

 

 

 


W dniach 08-10.06.2019 r. (sobota-poniedziałek) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wraz ze szkoleniem w Płońsku.

Odbędą się również uroczystości związane z X rocznicą istnienia Stowarzyszenia.
Więcej informacji będzie podanych w późniejszym terminie. Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL" 

odbędzie się 11.04.2019 (czwartek) o godz. 17.00
przed spotkaniem Wielkanocnym w Klubie "KARUZELA". 

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL" 
odbędzie się 22.05.2018 (wtorek) o godz. 16.30
przed Walnym Zebraniem. 


 

Warszawa, 11.04.2018 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL” działając na podstawie § 26 Statutu i uchwały nr Z2/2018 Zarządu z dnia 27.03.2018 r. zwołuje

  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  

które odbędzie się dnia 22.05.2018 r. w Klubie „KARUZELA” 

ul. Konarskiego 85 (osiedle studenckie Jelonki) 

Rozpoczęcie obrad o godzinie 17.30 w pierwszym terminie i o godzinie 18.00 w drugim terminie.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania, z dnia 24.06.2017 r.

  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.

  6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.

  7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  8. Podjęcie Uchwały nr 01/2018 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 r.

  9. Podjęcie Uchwały nr 02/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r. 

   10. Informacja Zarządu o planach działania Stowarzyszenia w 2018 r.

   11. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym Członkom Stowarzyszenia. 

   12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Uprzejmie prosimy wszystkich Członków o uiszczenie na Zebraniu zaległych składek oraz składek członkowskich na 2018 rok.  

Dziękujemy. 

Z poważaniem

Prezes MSGN „SPECJAL”  

Ryszard Niedźwiecki

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL" 
odbędzie się 27.03.2018 (wtorek) o godz. 16.00
przed spotkaniem Wielkanocnym. 


Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL
odbędzie się 01.02.2018 (czwartek) o godz. 16.00
przed spotkaniem Noworocznym

Warszawa, 22.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL” działając na podstawie § 26 Statutu i uchwały nr Z3/2016 Zarządu z dnia 18.04.2017 r. zwołuje

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 24.06.2017 r.Centrum konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Poświętne, ul. Sienkiewicza 11/13, 09-100 Płońsk

Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.30 w pierwszym terminie i o godzinie 11.00 w drugim terminie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania w dniu 19.06.2016 r.;

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku;

6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej;

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

8. Podjęcie uchwały nr 01/2017 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok;

9. Podjęcie uchwały nr 02/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok;

       10. Informacja Zarządu o planach działania Stowarzyszenia w 2017 r.

 11. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym Członkom Stowarzyszenia.

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Uprzejmie prosimy wszystkich Członków do uiszczenie na Zebraniu składek członkowskich na 2017 rok, a także zaległych składek.

Dziękujemy.

Z poważaniem

Ryszard Niedźwiecki

Prezes MSGN „SPECJAL”


Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!
Kontakt e-mailowy: msgn-specjal@wp.pl
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=