MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI "SPECJAL"

Strona startowa
Statut
Deklaracja członkowska
Punkty konsultacyjne
Aktualności
Seminaria, szkolenia, konferencje
Zebrania
Grupy zawodowe
Umowa o zarządzanie
Składki
Konto bankowe
REGON i NIP
Kontakt

W dniach 08-10.06.2019 r. (sobota-poniedziałek) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wraz ze szkoleniem w Płońsku.
Odbędą się również uroczystości związane z X rocznicą istnienia Stowarzyszenia.
Więcej informacji będzie podanych w późniejszym terminie. Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL" 

odbędzie się 11.04.2019 (czwartek) o godz. 17.00
przed spotkaniem Wielkanocnym w Klubie "KARUZELA". 

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL" 
odbędzie się 22.05.2018 (wtorek) o godz. 16.30
przed Walnym Zebraniem. 


 

Warszawa, 11.04.2018 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL” działając na podstawie § 26 Statutu i uchwały nr Z2/2018 Zarządu z dnia 27.03.2018 r. zwołuje

  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

  

które odbędzie się dnia 22.05.2018 r. w Klubie „KARUZELA” 

ul. Konarskiego 85 (osiedle studenckie Jelonki) 

Rozpoczęcie obrad o godzinie 17.30 w pierwszym terminie i o godzinie 18.00 w drugim terminie.

Porządek obrad: 

  1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania, z dnia 24.06.2017 r.

  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.

  6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej.

  7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

  8. Podjęcie Uchwały nr 01/2018 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2017 r.

  9. Podjęcie Uchwały nr 02/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2017 r. 

   10. Informacja Zarządu o planach działania Stowarzyszenia w 2018 r.

   11. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym Członkom Stowarzyszenia. 

   12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Uprzejmie prosimy wszystkich Członków o uiszczenie na Zebraniu zaległych składek oraz składek członkowskich na 2018 rok.  

Dziękujemy. 

Z poważaniem

Prezes MSGN „SPECJAL”  

Ryszard Niedźwiecki

 

Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL" 
odbędzie się 27.03.2018 (wtorek) o godz. 16.00
przed spotkaniem Wielkanocnym. 


Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "SPECJAL
odbędzie się 01.02.2018 (czwartek) o godz. 16.00
przed spotkaniem Noworocznym

Warszawa, 22.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Nieruchomościami „SPECJAL” działając na podstawie § 26 Statutu i uchwały nr Z3/2016 Zarządu z dnia 18.04.2017 r. zwołuje

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

które odbędzie się dnia 24.06.2017 r.Centrum konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, Poświętne, ul. Sienkiewicza 11/13, 09-100 Płońsk

Rozpoczęcie obrad o godzinie 10.30 w pierwszym terminie i o godzinie 11.00 w drugim terminie.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium;

2. Przyjęcie porządku obrad;

3. Powołanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania w dniu 19.06.2016 r.;

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku;

6. Sprawozdanie i wnioski Komisji Rewizyjnej;

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

8. Podjęcie uchwały nr 01/2017 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2016 rok;

9. Podjęcie uchwały nr 02/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok;

       10. Informacja Zarządu o planach działania Stowarzyszenia w 2017 r.

 11. Wręczenie legitymacji nowo przyjętym Członkom Stowarzyszenia.

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Uprzejmie prosimy wszystkich Członków do uiszczenie na Zebraniu składek członkowskich na 2017 rok, a także zaległych składek.

Dziękujemy.

Z poważaniem

Ryszard Niedźwiecki

Prezes MSGN „SPECJAL”

Dzisiaj stronę odwiedziło już 3 odwiedzający (12 wejścia) tutaj!
Kontakt e-mailowy: msgn-specjal@wp.pl
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=